Dataset

Rapporten over sport

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Nijmegen (Gemeente)
Bijgewerkt 15-06-2023
Licentie CC-0 (1.0)
Thema
  • Cultuur en recreatie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Deze dataset bevat rapporten van en over de gemeente nijmegen die onder het thema Sport gecategoriseerd zijn. De rapporten worden uitsluitend in PDF formaat gepubliceerd.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

Stadsmonitor: sport

HTML CC-0 (1.0)

https://swm2023-nijmegen.pcportal.nl/p56189/kerncijfers

Stand van zaken en ontwikkelingen op het vlak van sport

Downloads

Peiling beweegroutes

PDF CC-0 (1.0)

Een peiling onder het burgerpanel omtrent beweegroutes.

Sportverenigingsmonitor 2020

PDF CC-0 (1.0)

Een onderzoek naar de stand van zaken bij Nijmeegse sportverenigingen

Onderzoek onder sportverenigingen/-aanbieders

PDF CC-0 (1.0)

Een najaar 2022 gehouden onderzoek om na te gaan hoe de sportverenigingen ervoor staan. Voor deze meting zijn voor het eerst ook andere sportaanbieders benaderd.

Documentatie

Rapportage overdekte zwembaden

PDF CC-0 (1.0)
Download: https://app4.nijmegen.nl/rapporten/Rapportage peiling overdekte zwembaden 2017.pdf

Er is geen omschrijving van dit rapport beschikbaar.

Tussenmeting Sportverenigingsmonitor

PDF CC-0 (1.0)
Download: https://app4.nijmegen.nl/rapporten/Rapportage tussenmeting sportverenigingsmonitor.pdf

Er is geen omschrijving van dit rapport beschikbaar.