Dataset

Rapporten over de duurzaamheid en openbare ruimte

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Nijmegen (Gemeente)
Bijgewerkt 22-02-2023
Licentie CC-0 (1.0)
Thema
  • Natuur en milieu
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Deze dataset bevat rapporten van en over de gemeente nijmegen die onder het thema Openbare ruimte gecategoriseerd zijn. De rapporten worden uitsluitend in PDF formaat gepubliceerd.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

Stadsmonitor: duurzaamheid

HTML CC-0 (1.0)

https://swm2022-nijmegen.pcportal.nl/p53221/kerncijfers

Stand van zaken en ontwikkelingen op het vlak van duurzaamheid (afval en grondstoffen, energieverbruik, hernieuwbare energie opwekken, klimaat en leefomgeving, leefmilieu)

Stadsmonitor: openbare ruimte

HTML CC-0 (1.0)

https://swm2022-nijmegen.pcportal.nl/p53226/kerncijfers

Stand van zaken en ontwikkelingen op het vlak van de openbare ruimte (in de stad, buurt, het stadscentrum en de bedrijfsomgeving)

Downloads

Aardgasvrije wijken

PDF CC-0 (1.0)

Om bij te dragen aan een gemeentelijke ‘wijkaanpak warmtetransitie’ is onderzoeksinformatie over draagvlak, rolopvatting, kennisniveau en betrokkenheid van Nijmegenaren bij elkaar gezet.

Speelplekken

PDF CC-0 (1.0)

Een peiling onder het stadspanel over spelen en ontmoeten in Nijmegen.

Stadsmonitor: afval en grondstoffen

PDF CC-0 (1.0)

Jaarlijkse stedelijke monitoring van duurzaamheidsthema’s

Stadsmonitor: klimaat en leefomgeving

PDF CC-0 (1.0)

Jaarlijkse stedelijke monitoring van duurzaamheidsthema’s

Stadsmonitor: leefmilieu

PDF CC-0 (1.0)

Jaarlijkse stedelijke monitoring van duurzaamheidsthema’s

Stadsmonitor: energie-verbruik

PDF CC-0 (1.0)

Jaarlijkse stedelijke monitoring van duurzaamheidsthema’s

Duurzaamheid en milieu, opvattingen en gedrag

PDF CC-0 (1.0)

Een vierjaarlijkse peiling rond duurzaamheid en milieuzaken

Houtkachels en open haarden. Gebruik, meningen, overlast

PDF CC-0 (1.0)

Inzicht in meningen, gedrag en ervaringen van Nijmegenaren rond het stoken van hout (stadspanel)

Gasloos wonen: peiling bewoners Zwanenveld en Lankforst-Noord, bekendheid, houding en ervaringen

PDF CC-0 (1.0)

Bewonerspeiling aardgasvrij wonen, gericht op wijkaanpak

Gasloos wonen: peiling bewoners Bomenbuurt-Oost (Hengstdal), bekendheid, houding en ervaringen

PDF CC-0 (1.0)

Bewonerspeiling aardgasvrij wonen, gericht op wijkaanpak

Wijkbenadering warmtetransitie: burgerperspectieven en ervaringen. Landelijk - en Nijmeegs beeld 2020

PDF CC-0 (1.0)

Draagvlak, rolopvatting, kennisniveau en betrokkenheid van Nederlanders en Nijmegenaren rond de warmtetransitie

Stadsmonitor: energie-opwekking

PDF CC-0 (1.0)

Jaarlijkse stedelijke monitoring van duurzaamheidsthema’s

Peiling openbare ruimte, 2020

PDF CC-0 (1.0)

Peiling over de mate waarin bewoners betrokken (willen) zijn bij het onderhoud van de openbare ruimte in hun buurt

Nijmegen Green Capital 4 jaar later (stadspanel)

PDF CC-0 (1.0)

Stadspanel over duurzame veranderingen en Nijmegen Green Capital

Documentatie

Klimaatadaptatie en Steenbreek

PDF CC-0 (1.0)
Download: https://app4.nijmegen.nl/rapporten/Klimaatadaptatie_en_Steenbreek_2020.pdf

Peiling onder het Nijmeegse stadspanel over klimaatadaptatie en Operatie Steenbreek

One Year Report Green Capital Magazine

PDF CC-0 (1.0)
Download: https://app4.nijmegen.nl/rapporten/One Year Report Green Capital Magazine.pdf

Een magazine over Nijmegen als Green Capital in 2018

One Year Report Green Capital Technical

PDF CC-0 (1.0)
Download: https://app4.nijmegen.nl/rapporten/One Year Report Green Capital Technical.pdf

Een technisch rapport over Nijmegen als Green Capital in 2018

Stadspanel Green Capital meting - januari 2019

PDF CC-0 (1.0)
Download: https://app4.nijmegen.nl/rapporten/Stadspanel Green Capital meting januari 2019.pdf

Een meting onder het stadspanel over Nijmegen als Green Capital in 2018.