Dataset

Rapporten over de duurzaamheid en openbare ruimte

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Nijmegen (Gemeente)
Updated 11/20/2023 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Deze dataset bevat rapporten van en over de gemeente nijmegen die onder het thema Openbare ruimte gecategoriseerd zijn. De rapporten worden uitsluitend in PDF formaat gepubliceerd.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

Stadsmonitor: duurzaamheid

HTML CC-0 (1.0)

https://swm2023-nijmegen.pcportal.nl/p56183/kerncijfers

Stand van zaken en ontwikkelingen op het vlak van duurzaamheid (afval en grondstoffen, energieverbruik, hernieuwbare energie opwekken, klimaat en leefomgeving, leefmilieu)

Stadsmonitor: openbare ruimte

HTML CC-0 (1.0)

https://swm2023-nijmegen.pcportal.nl/p56188/kerncijfers

Stand van zaken en ontwikkelingen op het vlak van de openbare ruimte (in de stad, buurt, het stadscentrum en de bedrijfsomgeving)

Downloads

Aardgasvrije wijken

PDF CC-0 (1.0)

Om bij te dragen aan een gemeentelijke ‘wijkaanpak warmtetransitie’ is onderzoeksinformatie over draagvlak, rolopvatting, kennisniveau en betrokkenheid van Nijmegenaren bij elkaar gezet.

Speelplekken

PDF CC-0 (1.0)

Een peiling onder het stadspanel over spelen en ontmoeten in Nijmegen.

Stadsmonitor: afval en grondstoffen

PDF CC-0 (1.0)

Jaarlijkse stedelijke monitoring van duurzaamheidsthema’s

Stadsmonitor: klimaat en leefomgeving

PDF CC-0 (1.0)

Jaarlijkse stedelijke monitoring van duurzaamheidsthema’s

Stadsmonitor: leefmilieu

PDF CC-0 (1.0)

Jaarlijkse stedelijke monitoring van duurzaamheidsthema’s

Stadsmonitor: energie-verbruik

PDF CC-0 (1.0)

Jaarlijkse stedelijke monitoring van duurzaamheidsthema’s

Duurzaamheid en milieu, opvattingen en gedrag

PDF CC-0 (1.0)

Een vierjaarlijkse peiling rond duurzaamheid en milieuzaken

Houtkachels en open haarden. Gebruik, meningen, overlast

PDF CC-0 (1.0)

Inzicht in meningen, gedrag en ervaringen van Nijmegenaren rond het stoken van hout (stadspanel)

Gasloos wonen: peiling bewoners Zwanenveld en Lankforst-Noord, bekendheid, houding en ervaringen

PDF CC-0 (1.0)

Bewonerspeiling aardgasvrij wonen, gericht op wijkaanpak

Gasloos wonen: peiling bewoners Bomenbuurt-Oost (Hengstdal), bekendheid, houding en ervaringen

PDF CC-0 (1.0)

Bewonerspeiling aardgasvrij wonen, gericht op wijkaanpak

Wijkbenadering warmtetransitie: burgerperspectieven en ervaringen. Landelijk - en Nijmeegs beeld 2020

PDF CC-0 (1.0)

Draagvlak, rolopvatting, kennisniveau en betrokkenheid van Nederlanders en Nijmegenaren rond de warmtetransitie

Stadsmonitor: energie-opwekking

PDF CC-0 (1.0)

Jaarlijkse stedelijke monitoring van duurzaamheidsthema’s

Peiling openbare ruimte, 2020

PDF CC-0 (1.0)

Peiling over de mate waarin bewoners betrokken (willen) zijn bij het onderhoud van de openbare ruimte in hun buurt

Nijmegen Green Capital 4 jaar later (stadspanel)

PDF CC-0 (1.0)

Stadspanel over duurzame veranderingen en Nijmegen Green Capital

Enquête duurzaamheid onder eigenaren Nijmeegse monumenten

PDF CC-0 (1.0)

Enquête naar plannen en ervaringen op duurzaamheidsgebied van eigenaren van monumenten

ALWAYS A GREEN CAPITAL, terugblik op 5 jaar Green Capital

PDF CC-0 (1.0)

Terugblik op Nijmegen Green Capital 2018

ALWAYS A GREEN CAPITAL, looking back on 5 years of Green Capital: English version

PDF CC-0 (1.0)

Looking back on Nijmegen Green Capital 2018

Rapportage kwalitatief onderzoek houtstokers: kennis, houding en gedrag

PDF CC-0 (1.0)

Kwalitatief onderzoek onder zeven houtstokers in de gemeente Nijmegen: kennis, houding en gedrag

Houtstokers en gemeentelijke beleidsinzet, peiling naar kennis, gedrag en mening

PDF CC-0 (1.0)

Stadspanelpeiling rond verantwoord stookgedrag en bekendheid en houding rond ingezette gemeentelijke interventies

Nijmegenaren en klimaatadaptatie, Peiling stadspanel 2023

PDF CC-0 (1.0)

Houding en gedrag rond klimaatadaptatie, gewenste rol van de gemeente, gemeentelijke instrumenten en keuzemogelijkheden en informatiebehoeften

Beleving van luchtkwaliteit in Nijmegen, peiling stadspanel

PDF CC-0 (1.0)

Welk beeld hebben onze inwoners van de luchtkwaliteit in Nijmegen? Weten Nijmegenaren wat zij zelf kunnen doen ter beïnvloeding of hoe om te gaan met risico’s? Hoe vallen bepaalde gemeentelijke maatregelen?

Beleving van geur- en geluidshinder in Nijmegen, informatie uit de Burgerpeiling

PDF CC-0 (1.0)

Informatie uit de Burgerpeiling over beleving van geur- en geluidshinder in Nijmegen

Documentation

Klimaatadaptatie en Steenbreek

PDF CC-0 (1.0)
Download: https://app4.nijmegen.nl/rapporten/Klimaatadaptatie_en_Steenbreek_2020.pdf

Peiling onder het Nijmeegse stadspanel over klimaatadaptatie en Operatie Steenbreek

One Year Report Green Capital Magazine

PDF CC-0 (1.0)
Download: https://app4.nijmegen.nl/rapporten/One Year Report Green Capital Magazine.pdf

Een magazine over Nijmegen als Green Capital in 2018

One Year Report Green Capital Technical

PDF CC-0 (1.0)
Download: https://app4.nijmegen.nl/rapporten/One Year Report Green Capital Technical.pdf

Een technisch rapport over Nijmegen als Green Capital in 2018

Stadspanel Green Capital meting - januari 2019

PDF CC-0 (1.0)
Download: https://app4.nijmegen.nl/rapporten/Stadspanel Green Capital meting januari 2019.pdf

Een meting onder het stadspanel over Nijmegen als Green Capital in 2018.