Dataset

Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs met inschrijvings - en toetsgegevens van leerlingen in het Primair Onderwijs (01-09-2015 - 01-09-2018)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
  • Onderwijs en wetenschap
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) De NCO microdatabestanden zijn door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) samengesteld voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO). Het NCO is geïnitieerd en wordt bekostigd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Voor deze bestanden zijn bestaande registerdata uit de sociaal-statistische bestanden (SSB) van het CBS en bestaande onderwijsregistraties van het Basisregister Onderwijs (BRON) van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) gecombineerd.

Dit bestand bevat de inschrijvings- en toetsgegevens van leerlingen in het primair onderwijs Het jaartal in de bestandsnaam verwijst naar het betreffende schooljaar JJJJ/JJJJ+1.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

De inschrijvingsgegevens zijn een jaar eerder beschikbaar dan de toetsgegevens. De NCOPODEF bestanden bevatten definitieve inschrijvings- en toetsgegevens, het NCOPOVRL bestand bevat voorlopige inschrijvingsgegevens en geen toetsgegevens.

De toets (en advies-)gegevens betreffen de variabelen WPOADVIESVO, WPOCODEEINDTOETS, WPOUITSLAGEINDTOETS, CITOPERCENTIELTAAL, CITOPERCENTIELREKENENWISKUNDE, WPOADVIESHERZ, WPOREKENEN, WPOTAALLV en WPOTAALTV; deze zijn in het voorlopige bestand dus niet gevuld.

Populatie

De NCOPO-bestanden bevatten de gegevens van leerlingen die in minimaal een van de Primair Onderwijs (PO)-ruggengraatbestanden voorkomen. Aan deze PO-ruggengraatbestanden kunnen op basis van de koppelsleutel (RINPERSOON en RINPERSOONS) de in deze NCOPO-bestanden opgenomen inschrijvings- en toetsgegevens van leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs gekoppeld kunnen worden.

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e410806c8eef

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Gerelateerde bronnen

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset