Dataset

Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs met inschrijvings - en diplomagegevens van studenten in het Wetenschappelijk Onderwijs (vanaf 01-09-2010)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
  • Onderwijs en wetenschap
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) De NCO microdatabestanden zijn door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) samengesteld voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO). Het NCO is geïnitieerd en wordt bekostigd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Voor deze bestanden zijn bestaande registerdata uit de sociaal-statistische bestanden (SSB) van het CBS en bestaande onderwijsregistraties van het Basisregister Onderwijs (BRON) van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) gecombineerd.

Dit bestand bevat de inschrijvings- en diplomagegevens van studenten in het Wetenschappelijk Onderwijs. Het jaartal in de bestandsnaam verwijst naar het betreffende studiejaar JJJJ/JJJJ+1.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Voor de inschrijvingen zijn ook voor- en na-inschrijvingen meegenomen en dus niet alleen de studenten die op 1 oktober in het wo stonden ingeschreven. Voor het diploma is op basis van de (hoofd-)bachelor-, master- en beroepsfase/postmaster diploma's ontdubbeld, waarbij het hoogste hoofddiploma voorgaat.

Populatie

In de bestanden zijn de gegevens opgenomen van leerlingen die in voorgaande jaren in het (speciaal) basisonderwijs of het voortgezet onderwijs hebben gezeten, en dus in een van de ruggengraatbestanden voorkomen. Omdat het gaat om leerlingen die (indirect) instromen vanuit het (speciaal) basisonderwijs of het voortgezet onderwijs, is het op basis van deze bestanden niet mogelijk om een overzicht te maken van alle leerlingen in het wetenschappelijk onderwijs (wo). Zodoende missen ook de personen die vanuit het buitenland in Nederland komen studeren.

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e410806d7100

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset