Dataset

Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs met leerlingen behorende tot cohort JJJJ in het primair onderwijs (vanaf 01-09-2010)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
  • Onderwijs en wetenschap
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) De NCO microdatabestanden zijn door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) samengesteld voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO). Het NCO is geïnitieerd en wordt bekostigd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Voor deze bestanden zijn bestaande registerdata uit de sociaal-statistische bestanden (SSB) van het CBS en bestaande onderwijsregistraties van het Basisregister Onderwijs (BRON) van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) gecombineerd.

De bestanden zijn bedoeld als ruggengraat en bevatten alleen de koppelsleutel (RINPERSOON en RINPERSOONS) en het schooljaar waarin de leerling het cohort is ingestroomd. Het jaartal in de bestandsnaam verwijst naar het betreffende schooljaar JJJJ/JJJJ+1.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

De bestanden zijn bedoeld als ruggengraat en bevatten alleen de koppelsleutel (RINPERSOON en RINPERSOONS) en het schooljaar waarin de leerling het cohort is ingestroomd. Leerlingen komen in meerdere cohorten voor als zij zijn blijven zitten of als zij versnellen. In incidentele gevallen komt het voor dat leerlingen sterk lijken te vertragen. Zo zijn er bijvoorbeeld enkele leerlingen die in 2010 in groep 8 zitten en in 2011 in groep 2. Waarschijnlijk betreft het hier administratieve fouten. Hiervoor is niet gecorrigeerd. Blijven zij in groep 1 zitten dan is het startjaar in beide cohorten gelijk aan het geselecteerde cohort. In alle andere situaties geldt dat in het cohort waarin ze gestart zijn, het startjaar overeenkomt met het cohortjaar, en dat ze in het cohort waarin ze instromen een later startjaar hebben. Op basis van het startjaar kunnen de leerlingen geselecteerd worden die oorspronkelijk in het betreffende cohort zijn gestart. Doordat de zij-instromers ook zijn opgenomen kan door koppeling met de onderwijskenmerken een dwarsdoorsnede gegeven worden van alle leerlingen in een bepaald leerjaar en schooljaar.

Populatie

Deze bestanden bevatten gegevens van de leerlingen die in een bepaald schooljaar in het eerste jaar van het primair onderwijs zitten, jaarlijks aangevuld met de zij-instromers.

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e410806c8ae7

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset