Dataset

Geregistreerde werkzoekenden bij UWV met gegevens over soort inschrijving (vanaf 29-07-2019)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

Geregistreerde Werkzoekenden bij UWV (GWU). Dit cijfer geeft een beter beeld van het aantal werkzoekenden op de arbeidsmarkt dan het aanbodcijfer Niet-Werkende Werkzoekenden (NWW). Het cijfer bestaat uit werkzoekenden met WW- of AG-uitkering met arbeidsvermogen. Ook alle mensen met een bijstandsuitkering maken onderdeel uit van GWU. Dit is mogelijk sinds de automatische koppeling tussen Sonar en de polisadministratie is gerealiseerd. Naast personen met een uitkering maken ook personen die geen uitkering van UWV ontvangen, maar toch gebruik maken van werk.nl onderdeel uit van het nieuwe aanbodcijfer. Voorwaarden bij de laatste groep is dat zij een actief CV op werk.nl hebben staan. GWU kent dezelfde variabelen als het oude NWW, denk daarbij aan variabelen als provincie, arbeidsmarktregio,gemeenten, opleidingsniveau, beroepsgroep, leeftijdsklasse, etc. De toegevoegde waarden van het aanbodcijfer GWU zijn dat het cijfer te differentiëren is naar uitkeringstype (WW, Wajong, WIA en in de toekomst ook bijstand).

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Dit bestand wordt gebaseerd op bestanden van UWV met als peilmoment ultimo van elke maand. Voor de tussenliggende periode is de registratie op het laatst waargenomen peilmoment genomen.

Dit betekent bijvoorbeeld dat voor 1 t/m 29 april dit bestand de registratie van 31 maart weergeeft. Van 30 April t/m 30 mei wordt de registratie van 30 april gebruikt. Indien een registratie niet wijzigt, blijft de inschrijfdatum ook ongewijzigd. Als de registratie wijzigt dan eindigt de registratie op de dag voor ultimo van de maand en begint een nieuwe registratie op ultimo van die maand. Zodoende is het mogelijk om op elk peilmoment te koppelen met dit bestand en blijft het bestand van beperkte omvang. Elk jaar wordt het bestand opnieuw opgebouwd waarbij de registratie ultimo van het jaar ervoor wordt gebruikt als registratie per 1 januari. Dit betekent ook dat het niet mogelijk is om inschrijfduren te berekenen.

Populatie

Personen van 15 tot 75 jaar die als werkzoekend bij UWV staan geregistreerd met een WW-uitkering, Bijstandsuitkering, Wajong-uitkering, WGA-uitkering, WAO-uitkering en dienstverlening van UWV of gemeenten ontvangen, of een actief cv op werk.nl hebben.

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e410804bae37

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset