Dataset

Werkzoekenden; beroep, regio

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Werk
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cijfers over de bij de arbeidsbemiddelingsinstanties inschreven werkzoekenden voor Nederland en Vlaanderen. Voor Nederland gaat het om mensen die via het UWV een WW-uitkering ontvangen. Voor Vlaanderen betreft het bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) inschreven werkzoekenden.

Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar het wensberoep (hoofdberoepsgroep en beroepenveld) en regio beschikbaar. Hierbij is de classificatie Competent gebruikt zoals die door het Vlaamse bureau voor arbeidsbemiddeling (VDAB) wordt gehanteerd en waarvan het UWV bezig is om een Nederlandse versie te ontwikkelen.

De status van deze informatie is dat het hier gaat om experimentele data. Ten eerste zijn de arbeidsbemiddelingspopulaties onvergelijkbaar. Deze worden bepaald door nationale wetgeving. Per definitie zijn deze verschillend. Ook wijken deze populaties af van de officiële afbakening van de werkloosheid volgens een internationaal geharmoniseerde definitie van de ILO die door het CBS en Statbel worden gepubliceerd. Daarnaast is de Nederlandse versie van Competent nog volop in ontwikkeling. De cijfers kunnen gebruikt worden om een indruk te krijgen van de regionale verschillen in Nederland en Vlaanderen wat betreft de arbeidsbemiddelingspopulatie naar beroep.

Deze informatie is samengesteld in het kader van een Interreg-project binnen het programma Vlaanderen-Nederland om grensoverschrijdende arbeidsmarktdata beschikbaar te stellen.

Het betreft maandcijfers. De data omvat Nederlandse regio’s en voor België omvat de regio’s van Vlaanderen en het Brussel hoofdstedelijk gewest. Gegevens beschikbaar vanaf: Mei 2021

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn voorlopig.

Wijzigingen per 3. December 2021: Geen dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers komen beschikbaar in het 4e kwartaal 2021.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/22032NED

Beroep, regio Beroep, regio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/22032NED

Beroep, regio Beroep, regio