Dataset

Migratiemotieven van immigranten met een buitenlandse nationaliteit (vanaf 01-01-2015)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
  • Nederlanderschap
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

Het migratiemotief van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van het ministerie van Veiligheid en Justitie en het afgeleid migratiedoel, afgeleid op basis van het feitelijk geregistreerde gedrag van de immigrant uit informatie in het Stelsel van Sociaal Statistische Bestanden. Bij de IND wordt per migratiebeweging maar één motief vastgelegd. Er worden 13 verschillende motieven onderscheiden. Voor de afgeleide migratiedoelen geldt dat er meerdere doelen tegelijkertijd kunnen voorkomen. De volgende afgeleide doelen worden onderscheiden:

  • gezinsmigratie;
  • arbeidsmigratie;
  • asielmigratie;
  • studiemigratie.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Het afgeleid migratiedoel wordt vastgesteld op basis van het feitelijk geregistreerde gedrag van de immigrant. Zie voor de totstandkoming van de afgeleide doelen asiel, gezin, arbeid en studie de afzonderlijke omschrijvingen van de betreffende variabelen. Indien geen der afgeleide migratiedoelen voorkomt, is een immigrant automatisch getypeerd als 'niet in te delen' of 'onbekend'. Er is geen categorie overig/onbekend en/of niet van toepassing onderscheiden. Bron: Informatie over het motief van niet-Nederlandse immigranten om naar Nederland te komen, komt uit gegevens van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Tot en met 2003 was deze informatie ontleend aan het Centraal Register Vreemdelingen (CRV) van de IND, een registratie met gegevens over alle in Nederland wonende niet-Nederlanders. Vanaf 2004 zijn de gegevens ontleend aan INDIS, het informatiesysteem van de IND. Het migratiemotief van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van het ministerie van Veiligheid en Justitie en het afgeleid migratiemotief, zoals afgeleid op basis van het SSB. Bij de IND wordt per migratiebeweging maar één motief vastgelegd. Het afgeleid migratiedoel kan bestaan uit gezinsmigratie, arbeidsmigratie, asielmigratie en studiemigratie. Hierbij kunnen meerdere migratiedoelen tegelijkertijd voorkomen.

Populatie

In de bevolkingsregisters van Nederlandse gemeenten ingeschreven immigranten met een buitenlandse nationaliteit.

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e4108034f3d5

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Gerelateerde bronnen

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset