Dataset

Immigratie van niet-Ned.; migratiemotief, geboorteland, leeftijd; 1995-2011

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Immigratie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cijfers over immigratie van niet-Nederlanders in Nederland naar migratiemotief, geboorteland, geslacht en leeftijd.

Gegevens beschikbaar vanaf 1995 tot en met 2011.

Status van de cijfers: De gegevens in deze tabel zijn definitief. In verband met het jaarlijks beschikbaar komen van nieuwe informatie kunnen de uitkomsten in lichte mate afwijken van eerder gepubliceerde uitkomsten in deze tabel en van elders op StatLine gepubliceerde aantallen. Dit geldt voor alle opgenomen perioden in de tabel. Door afrondingen tijdens de berekeningen is het mogelijk dat de som van de afzonderlijke motieven van niet-Nederlandse immigranten afwijkt van het totaal.

Wijzigingen per 16 juli 2018: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Immigranten; migratiereden, sociaaleconomische categorie. Zie paragraaf 3.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70693ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70693ned

Niet-Nederlandse immigratiemotieven, geboorteland Immigratiemotieven: arbeid, asiel, gezinsmigratie, studie, aupair, stage

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70693ned

Niet-Nederlandse immigratiemotieven, geboorteland Immigratiemotieven: arbeid, asiel, gezinsmigratie, studie, aupair, stage