Dataset

Immigratie van niet-Ned.; migratiemotief, geboorteland, leeftijd; 1995-2011

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Immigration to the Netherlands
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over immigratie van niet-Nederlanders in Nederland naar migratiemotief, geboorteland, geslacht en leeftijd.

Gegevens beschikbaar vanaf 1995 tot en met 2011.

Status van de cijfers: De gegevens in deze tabel zijn definitief. In verband met het jaarlijks beschikbaar komen van nieuwe informatie kunnen de uitkomsten in lichte mate afwijken van eerder gepubliceerde uitkomsten in deze tabel en van elders op StatLine gepubliceerde aantallen. Dit geldt voor alle opgenomen perioden in de tabel. Door afrondingen tijdens de berekeningen is het mogelijk dat de som van de afzonderlijke motieven van niet-Nederlandse immigranten afwijkt van het totaal.

Wijzigingen per 16 juli 2018: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Immigranten; migratiereden, sociaaleconomische categorie. Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70693ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70693ned

Niet-Nederlandse immigratiemotieven, geboorteland Immigratiemotieven: arbeid, asiel, gezinsmigratie, studie, aupair, stage

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70693ned

Niet-Nederlandse immigratiemotieven, geboorteland Immigratiemotieven: arbeid, asiel, gezinsmigratie, studie, aupair, stage