Dataset

Immigratie en emigratie; geslacht, leeftijd, geboorteland, regio

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 07/17/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Immigration to the Netherlands
  • Dutch citizenship
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over immigratie en emigratie van personen naar en vanuit Nederland. De cijfers van de emigratie zijn inclusief het saldo van de administratieve correcties. Cijfers over emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties geven een beter beeld van de werkelijke emigratie dan cijfers over emigratie exclusief deze correcties. Tevens zijn de cijfers over de administratieve correcties (administratieve opnemingen en administratieve afvoeringen) opgenomen in de tabel. De gegevens zijn uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, geboorteland en regio.

In deze tabel zijn de gegevens met betrekking tot immigratie uit een land beschikbaar als er 1000 of meer personen naar Nederland immigreren, op ongeacht welke periode in deze tabel.

De in de tabel opgenomen regio's zijn landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten. De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeenten. In geval van grenswijzigingen die over verschillende regiogrenzen heen gaan is de indeling van de gemeenten gegroepeerd naar de meest recente situatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010

Status van de cijfers: Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 17 juli 2024: De cijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 4 mei 2023: Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is de opvolger van 'Immigratie en emigratie; geslacht, leeftijd, geboorteland, regio; 2010-2021'. Zie paragraaf 3. De volgende wijzigingen ten opzichte van de stopgezette tabel zijn doorgevoerd:

  • De hoofdindeling westers/niet-westers is vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden.
  • De grens voor een geboorteland om in de tabel te worden opgenomen is gewijzigd naar 1000 of meer personen die naar Nederland immigreren in ongeacht welke periode in de tabel.
  • De geboortelanden Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Kazachstan, Kirgizië, Oezbekistan, Tadzjikistan, Turkmenistan en Turkije zijn toegewezen aan werelddeel Azië (was Europa).
  • Door gebruik te maken van een verbeterde manier van afleiden van de 'Europese Unie (exclusief Nederland)' kunnen kleine verschillen voorkomen ten opzichte van de stopgezette tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In het 4e kwartaal 2025 worden de definitieve cijfers over 2024 in deze tabel opgenomen.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85468NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85468NED

Immigratie, emigratie, migratiesaldo, geboorteland, regio geslacht, leeftijd, geboorteland, regio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85468NED

Immigratie, emigratie, migratiesaldo, geboorteland, regio geslacht, leeftijd, geboorteland, regio