Dataset

Prognose immigratie en emigratie; herkomstgroepering, 2014-2059

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Dutch citizenship
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat prognosecijfers van de buitenlandse migratie naar geslacht en herkomstgroepering onder de bevolking van Nederland.

Gegevens beschikbaar: 2014-2059

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 19 december 2017: Deze tabel is stopgezet. Zie paragraaf 3 voor de opvolger van deze tabel.

Wijzigingen per: 18 december 2014 In deze nieuwe tabel is de voorgaande prognose bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de prognoseperiode loopt nu van 2014 tot 2060.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In december 2017 worden de nieuwe prognose cijfers in een nieuwe tabel gepubliceerd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82691NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82691NED

Prognose; immigratie, emigratie en migratiesaldo Herkomstgroepering en geslacht

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82691NED

Prognose; immigratie, emigratie en migratiesaldo Herkomstgroepering en geslacht