Dataset

Prognose immigratie en emigratie; leeftijd, 2023-2070

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat prognosecijfers over de buitenlandse migratie (immigratie, emigratie inclusief administratieve correcties en migratiesaldo inclusief administratieve correcties) onder de bevolking van Nederland naar geslacht en leeftijd (op 31 december).

Gegevens beschikbaar: 2023-2070

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 15 december 2023: Geen, dit is een nieuwe tabel waarin de voorgaande prognose is bijgesteld op basis van de inmiddels beschikbaar gekomen waarnemingen. De prognoseperiode loopt nu van 2023 tot 2070.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De verschijningsfrequentie van deze tabel is eenmalig. In december 2026 wordt een nieuwe tabel gepubliceerd met de prognose van het aantal immi- en emigranten.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85751NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85751NED

Bevolkingsprognose; immigratie, emigratie en migratiesaldo naar geslacht en leeftijd

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85751NED

Bevolkingsprognose; immigratie, emigratie en migratiesaldo naar geslacht en leeftijd