Dataset

Ziekenhuisopnamen, diagnoses en herkomstgroepering (01-01-2006 - 01-01-2011)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
  • Zorg en gezondheid
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

Dit bestand bevat gegevens over ziekenhuisopnamen in Nederlandse ziekenhuizen van personen die staan ingeschreven in de Gemeentelijke BasisAdministratie (GBA).

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

De gegevens over ziekenhuisopnamen zijn afkomstig uit de Landelijke Medische Registratie (LMR). Deze wordt gekoppeld aan de Gemeentelijke BasisAdministratie (GBA) om personen te kunnen identificeren. De koppeling vindt plaats op de sleutel geboortedatum, geslacht en postcode.Niet alle ziekenhuizen nemen (volledig) deel aan de LMR. Daarnaast kunnen niet alle ziekenhuisopnamen gekoppeld worden aan een persoon uit de GBA. Er wordt een ophoogfactor bepaald om de uniek gekoppelde ziekenhuisopnamen te wegen naar het totale aantal ziekenhuisopnamen in Nederland in het verslagjaar. Details van de ophoogmethode worden beschreven in de nota 'ophogen op opnameniveau van gegevens van de LMR gekoppeld met de GBA'.De gegevens uit dit bestand worden gebruikt om een statistiek te maken over ziekenhuisopnamen naar diagnose en herkomstgroepering. Enkele van de niet-deelnemende ziekenhuizen hebben een afwijkende herkomstverdeling in hun patiëntenpopulatie. De opnamen van deze ziekenhuizen worden buiten de reguliere ophoging gehouden. Voor deze ziekenhuizen wordt de herkomstgroep van de patiënten geschat op basis van gegevens uit een eerder jaar, waarin het ziekenhuis nog wel deelnam aan de LMR. De records worden vervolgens met ophoogfactor 1,00 toegevoegd aan het bestand met uniek gekoppelde ziekenhuisopnamen.

Populatie

Ziekenhuisopnamen van in de GBA ingeschreven personen in ziekenhuizen die deelnemen aan de Landelijke Medische Registratie (LMR).

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e410801f299c

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset