Dataset

Verkeersindexcijfers op rijkswegen gebaseerd op lengte van het telvak en intensiteit per telpunt. (01-01-2010 - 24-06-2014)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
  • Verkeer
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

Op ca. 400 locaties op het rijkswegennet worden 24 uur per dag en 7 dagen in de week het aantal gepasseerde motorvoertuigen geregistreerd. Op deze wijze wordt, door de wegbeheerder (Rijkswaterstaat) elk jaar het aantal gepasseerde motorvoertuigen (is verkeersintensiteit) op een gemiddelde werkdag en een gemiddelde weekdag bepaald. Door het CBS worden deze verkeersintensiteiten per telpunt vergeleken met de overeenkomstige waarden van dat telpunt van voorafgaand jaar. Voor een goede en gewogen vergelijking van de ontwikkeling van het verkeer op een telpunt wordt gewogen met de lengte van het telvak waarin deze tellocatie gelegen is. De aldus berekende voertuigkilometers worden gegroepeerd naar provincie en landsdeel. De vergelijking van deze waarden in de tijd vormen het verkeersindexcijfer waarvan het basisjaar 2000 = 100.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Populatie

Telpunten op het rijkswegennet in Nederland.

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e410801e20f9

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset