type-icon

Dataset

Verkeersindex 2000=100; naar wegcategorie, landsdelen, 1994-2005

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 07-03-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Gepubliceerd Ja
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten
Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Indexcijfers van de verkeersintensiteit op de belangrijkste
wegcategorieën, uitgesplitst naar dagsoort en naar landsdeel.

Deze publicatie bevat gegevens over een ontwikkeling van de
verkeersintensiteit (het aantal gepasseerde motorvoertuigen) op
permanente telpunten op rijks- en provinciale wegen buiten de
bebouwde kom.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaarcijfers zijn beschikbaar vanaf 1994; maandcijfers zijn beschikbaar
vanaf 1998.

Status van de cijfers:
Maandcijfers van het lopende jaar hebben een voorlopig karakter.
De jaarcijfers van de rijkswegen zijn definitief tot en met 2005; voor de
overige wegen is het jaarcijfer van 2005 nog voorlopig.

Wijzigingen per 15 december 2011:
Door uiteenlopende aanpassingen bij de wegbeheerders was een herziening
van de berekeningsmethodiek noodzakelijk. De verschillen met eerder
gepubliceerde verkeersindexcijfers in deze reeks zijn:
a. de indexberekening is nu gebaseerd op vergelijking van jaarcijfers;
voorheen werden maandcijfers gekoppeld aan een jaarcijfer.
b. extreme waarden met een ontwikkeling van meer dan 10% (zowel plus als
min) worden niet meer gecorrigeerd maar 'meegenomen' in de berekeningen.
c. verkeersindexcijfers worden alleen nog gepubliceerd voor Nederland en
de landsdelen, uitgesplitst naar rijks- en provinciale wegen.
Door deze wijzigingen is de publicatie van de huidige reeks stopgezet; de
herberekende reeks verkeersindexcijfers wordt vanaf nu gepubliceerd in een
nieuwe tabel die is te vinden via de hyperlink in paragraaf 3.


Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37674hvv

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37674hvv

Indexcijfers van de verkeersintensiteit op de belangrijkste wegcategorieën, uitgesplitst naar dagsoort en naar landsdeel.

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37674hvv

Indexcijfers van de verkeersintensiteit op de belangrijkste wegcategorieën, uitgesplitst naar dagsoort en naar landsdeel.