Dataset

Verkeersindexcijfers op rijkswegen gebaseerd op lengte van het telvak en intensiteit per telpunt. (01-01-2010 - 24-06-2014)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Traffic
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Op ca. 400 locaties op het rijkswegennet worden 24 uur per dag en 7 dagen in de week het aantal gepasseerde motorvoertuigen geregistreerd. Op deze wijze wordt, door de wegbeheerder (Rijkswaterstaat) elk jaar het aantal gepasseerde motorvoertuigen (is verkeersintensiteit) op een gemiddelde werkdag en een gemiddelde weekdag bepaald. Door het CBS worden deze verkeersintensiteiten per telpunt vergeleken met de overeenkomstige waarden van dat telpunt van voorafgaand jaar. Voor een goede en gewogen vergelijking van de ontwikkeling van het verkeer op een telpunt wordt gewogen met de lengte van het telvak waarin deze tellocatie gelegen is. De aldus berekende voertuigkilometers worden gegroepeerd naar provincie en landsdeel. De vergelijking van deze waarden in de tijd vormen het verkeersindexcijfer waarvan het basisjaar 2000 = 100.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Populatie

Telpunten op het rijkswegennet in Nederland.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410801e20f9

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier