Dataset

Arbeidsdeelname; migratieachtergrond, positie in huishouden, 2003-2017

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 24-07-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Deze tabel bevat jaarcijfers over de arbeidsdeelname van personen zonder een migratieachtergrond, personen met een westerse migratieachtergrond en personen met een niet-westerse migratieachtergrond in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking), en 15 tot 65 jaar exclusief scholieren, wordt ingedeeld in de werkzame, de werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van de positie in de werkkring en de gemiddelde arbeidsduur. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd en positie in het huishouden beschikbaar.

Gegevens beschikbaar van 2003 tot en met 2017. Deze tabel is stopgezet en de gegevens zijn toegevoegd aan de tabel arbeidsdeelname; kerncijfers. De kerncijferstabel wordt jaarlijks geactualiseerd.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 20 augustus 2020: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/26012NED

Arbeidsdeelname en beroepsbevolking; migratieachtergrond, geslacht, leeftijd en positie in huishouden

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/26012NED

Arbeidsdeelname en beroepsbevolking; migratieachtergrond, geslacht, leeftijd en positie in huishouden