Dataset

Prognose personen met een migratieachtergrond, 2017-2060

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-06-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Nederlanderschap
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat prognoses van de bevolking naar migratieachtergrond in Nederland, het aantal levend geboren kinderen met een tweede generatie migratieachtergrond, de buitenlandse migratie van personen met een eerste generatie migratieachtergrond en het aantal overledenen van de personen met een eerste en tweede generatie migratieachtergrond in Nederland. Alle cijfers zijn ook uitgesplitst naar westers en niet-westers.

Gegevens beschikbaar: 2017-2060

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 16 december 2020: Deze tabel is stopgezet. Zie paragraaf 3 voor de opvolger van deze tabel.

Wijzigingen per 19 december 2017: Geen, dit is een nieuwe tabel waarin de voorgaande prognose is bijgesteld op basis van de inmiddels beschikbaar gekomen waarnemingen. De prognoseperiode loopt nu van 2017 tot 2060.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De verschijningsfrequentie van deze tabel is eenmalig. In december 2020 wordt een nieuwe tabel gepubliceerd met de prognose van de bevolkingsontwikkeling naar migratieachtergrond.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83785NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83785NED

Bevolkingsprognose; levendgeborenen, overleden en migratie naar migratieachtergrond en generatie

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83785NED

Bevolkingsprognose; levendgeborenen, overleden en migratie naar migratieachtergrond en generatie