type-icon

Dataset

Archeologische Beleidskaart Haarlem

Permanente linkGekopiëerd
Eigenaar Haarlem
Licentie CC-0 (1.0)
Bijgewerkt 28-11-2020
Status Beschikbaar
  • Beschrijving
  • Webservice (1)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

High value

Een high value dataset heeft een hoge waarde voor de samenleving.

Sluiten

Op 1 september 2007 is de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (Wamz) van kracht geworden. De primaire verantwoordelijkheid voor het archeologisch erfgoed is gedecentraliseerd en ligt nu op gemeentelijk niveau. De inwerkingtreding van de Wamz, de veranderingen in het archeologische bestel en het rijke Haarlemse archeologische bodemarchief brengen op dit moment de noodzaak om een gemeentelijk beleid ten aanzien van archeologische monumentenzorg te bepalen.
Om uitvoering te geven aan de nieuwe wettelijke taken, met de intentie op een werkbare en doelmatige manier zorg te dragen voor het bodemarchief, zijn een beleidsnota Archeologie en een Archeologische Beleidskaart Haarlem opgesteld. Hierdoor is voor alle betrokkenen inzichtelijk in welke gevallen rekening dient te worden gehouden met het archeologisch erfgoed.

Bestemmingspagina: https://www.haarlem.nl/archeologie/

Contactinformatie
Titel Haarlem open data
Naam: Data, Informatie & Analyse, team bronbeheer
E-mail: opendata@haarlem.nl
Website: https://www.haarlem.nl/inwoners-en-ondernemers/
Telefoon: 14023
Adres: Zijlvest 39, 2011 VB Haarlem

Webservice

Archeologische Beleidskaart Haarlem

GML CC-0 (1.0)

https://wfs.haarlem.nl/wfs?service=wfs&request=getFeature&typename=archeologisch_beleid

Op 1 september 2007 is de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (Wamz) van kracht geworden. De primaire verantwoordelijkheid voor het archeologisch erfgoed is gedecentraliseerd en ligt nu op gemeentelijk niveau. De inwerkingtreding van de Wamz, de veranderingen in het archeologische bestel en het rijke Haarlemse archeologische bodemarchief brengen op dit moment de noodzaak om een gemeentelijk beleid ten aanzien van archeologische monumentenzorg te bepalen. Om uitvoering te geven aan de nieuwe wettelijke taken, met de intentie op een werkbare en doelmatige manier zorg te dragen voor het bodemarchief, zijn een beleidsnota Archeologie en een Archeologische Beleidskaart Haarlem opgesteld. Hierdoor is voor alle betrokkenen inzichtelijk in welke gevallen rekening dient te worden gehouden met het archeologisch erfgoed.