Dataset

Archeologische Beleidskaart Haarlem

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Haarlem
Bijgewerkt 03-08-2021
Licentie CC-BY-SA (4.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Data schema (1)
  • Documentatie (1)
  • Relaties
  • Voorbeeld (2)
  • Metadata

Beschrijving

Op 1 september 2007 is de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (Wamz) van kracht geworden. De primaire verantwoordelijkheid voor het archeologisch erfgoed is gedecentraliseerd en ligt nu op gemeentelijk niveau. De inwerkingtreding van de Wamz, de veranderingen in het archeologische bestel en het rijke Haarlemse archeologische bodemarchief brengen op dit moment de noodzaak om een gemeentelijk beleid ten aanzien van archeologische monumentenzorg te bepalen. Om uitvoering te geven aan de nieuwe wettelijke taken, met de intentie op een werkbare en doelmatige manier zorg te dragen voor het bodemarchief, zijn een beleidsnota Archeologie en een Archeologische Beleidskaart Haarlem opgesteld. Hierdoor is voor alle betrokkenen inzichtelijk in welke gevallen rekening dient te worden gehouden met het archeologisch erfgoed. Op de kaart staan gebieden waar waarschijnlijk archeologische voorwerpen aangetroffen kunnen worden bij bodemwerkzaamheden. Er zijn verschillende categorieën. De categorie en de grootte van het project bepalen of archeologisch onderzoek verplicht is. Per categorie (kleur) staat het aantal m2 en de diepte van de werkzaamheden waarbij het verplicht is een archeologisch rapport aan te leveren.

Bestemmingspagina: https://www.haarlem.nl/archeologie/

Contactinformatie
Naam: Data, Informatie & Analyse, team bronbeheer
E-mail: opendata@haarlem.nl
Website: https://www.haarlem.nl/inwoners-en-ondernemers/
Telefoon: 14023

Data schema

Archeologische Beleidskaart Haarlem

Data schema OGC:WFS CC-BY-SA (4.0)

Documentatie

Standaard waar de data aan voldoet

https://www.ogc.org/standards/wfs