type-icon

Dataset

Emissies naar water, herkomst en bestemming; nationale rekeningen

Permanente linkGekopiëerd
Eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Licentie CC-BY (4.0)
Bijgewerkt 24-10-2020
Status Beschikbaar
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten
Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze statistiek bevat informatie over de herkomst en bestemming van emissies naar water van vermestende stoffen (nutriënten) en zware metalen. Deze gegevens zijn onderdeel van de milieurekeningen. De herkomst van de emissies naar water kan worden onderverdeeld in Nederlandse economie (uitgesplitst naar particuliere huishoudens en bedrijfstakken) en het buitenland. De bestemming kan worden onderverdeeld in absorptie door producenten, afvoer naar het buitenland en bijdrage aan het milieuprobleem. De cijfers uit deze tabel zijn op een consistente wijze te vergelijken met macro-economische indicatoren. Verder kunnen uit de wateremissierekeningen indicatoren worden afgeleid voor de emissies van zware metalen naar water en de vermesting van het oppervlaktewater. Deze indicatoren kunnen gebruikt worden ter ondersteuning van het waterbeleid.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers:
Voor het verkrijgen van consistente en coherente tijdreeksen worden de volledige tijdreeksen (her)berekend. De laatste inzichten, in het bijzonder die met betrekking tot emissiefactoren, worden meegenomen in de berekeningen.

Wijzigingen per 7 december 2016:
De cijfers over de jaren 1995, 2000, 2005 en 2010 zijn aangepast aan de bijgestelde emissiecijfers uit de emissieregistratie. Daarnaast zijn de jaren 2013 en 2014 toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen tweejaarlijks in oktober beschikbaar in de even jaren. De eerstvolgende publicatie is in oktober 2018.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83605NED

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83605NED

Emissies naar water van zware metalen en vermestende stoffen Herkomst en bestemming van de stoffen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83605NED

Emissies naar water van zware metalen en vermestende stoffen Herkomst en bestemming van de stoffen