Dataset

Emissies naar water, herkomst en bestemming; nationale rekeningen 1995-2012

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 19-05-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Natuur en milieu
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat informatie over de herkomst en bestemming van emissies naar water van vermestende stoffen (nutriënten) en zware metalen. Deze gegevens zijn onderdeel van de milieurekeningen. De herkomst van de emissies naar water kan worden onderverdeeld in Nederlandse economie (uitgesplitst naar particuliere huishoudens en bedrijfstakken) en het buitenland. De bestemming kan worden onderverdeeld in absorptie door producenten, afvoer naar het buitenland en bijdrage aan het milieuprobleem. De cijfers uit deze tabel zijn op een consistente wijze te vergelijken met macro-economische indicatoren. Verder kunnen uit de wateremissierekeningen indicatoren worden afgeleid voor de emissies van zware metalen naar water en de vermesting van het oppervlaktewater. Deze indicatoren kunnen gebruikt worden ter ondersteuning van het waterbeleid.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers: Voor het verkrijgen van consistente en coherente tijdreeksen worden de volledige tijdreeksen (her)berekend. De laatste inzichten, in het bijzonder die met betrekking tot emissiefactoren, worden meegenomen in de berekeningen.

Wijzigingen per 30 januari 2015 Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel vervangt een soortgelijke tabel met cijfers tot en met 2010, waarbij behalve voor de jaren 1995, 2000, 2005 en 2010 uit de emissieregistratie, ook cijfers voor de tussenliggende jaren worden gegeven (zie paragraaf 3. Koppelingen naar relevante tabellen en artikelen).

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers komen tweejaarlijks in oktober beschikbaar in de even jaren. De eerstvolgende publicatie is in oktober 2016.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82955NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82955NED

Emissies naar water van zware metalen en vermestende stoffen Herkomst en bestemming van de stoffen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82955NED

Emissies naar water van zware metalen en vermestende stoffen Herkomst en bestemming van de stoffen