Dataset

Milieurekeningen; emissies naar water; 1995-2008

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 05-10-2022
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Natuur en milieu
  • Water
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Als onderdeel van de milieurekeningen stelt het CBS jaarlijks de wateremissierekeningen samen. Hierin is te vinden waar de emissies van zware metalen en nutriënten naar water vandaan komen (de herkomst) en waar ze naartoe gaan (de bestemming).

De herkomst van de emissies kan worden onderverdeeld naar afkomstig van de Nederlandse economie en afkomstig uit het buitenland. Bij de herkomst vanuit de Nederlandse economie wordt onderscheid gemaakt in particuliere huishoudens, bedrijfstakken en overige herkomst binnenland. De bedrijfstakken zijn ingedeeld volgens de Standaard Bedrijfsindeling 1993 (SBI '93).

De bestemming van de emissies kan worden onderverdeeld naar absorptie door producenten, afvoer naar het buitenland en bijdrage aan het milieuprobleem.

De wateremissierekeningen maken het mogelijk om milieugegevens (bijvoorbeeld de emissies naar oppervlaktewater per bedrijfstak) op een consistente wijze te vergelijken met macro-economische indicatoren (bijvoorbeeld de toegevoegde waarde per bedrijfstak). Uit de wateremissierekeningen kunnen verder indicatoren worden afgeleid voor de emissies van zware metalen naar water en de vermesting van het oppervlaktewater (fosfor en stikstof). Deze indicatoren kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt ter ondersteuning en evaluatie van het waterbeleid.

Deze tabel is stopgezet per 17 november 2011. Gegevens zijn beschikbaar vanaf 1995 tot en met 2008. De gehele reeks vanaf 1995 wordt jaarlijks aangepast aan de bijgestelde emissiecijfers van de Emissieregistratie (www.emissieregistratie.nl).

Reden stopzetting: Met ingang van juni 2011 wordt de nieuwe standaard bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) door de Nationale rekeningen gehanteerd. De Nationale rekeningen zijn hiermee overgegaan van de SBI '93 naar de SBI 2008. De Milieurekeningen sluiten hier vanaf november 2011 bij op aan.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71467ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71467ned

Zware metalen en Nutriënten. herkomst en bestemming van de stoffen.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71467ned

Zware metalen en Nutriënten. herkomst en bestemming van de stoffen.