Dataset

Luchtkwaliteit- Immissie verkeer 2022 Fijnstof (PM2,5)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Gelderland (Provincie)
Bijgewerkt 24-02-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Natuur en milieu
  • Gezondheidsrisico's
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Bestand geeft een beeld van de luchtkwaliteit inzake fijnstof (PM2,5) rond rijks, provinciale en gemeentelijke wegen in Gelderland over het jaar 2022. De gegevens zijn landelijk doorgerekend met behulp van de rapportagetool. Per wegvak is aangegeven wat de concentratie is op 10 meter van de rand van de weg. De luchtkwaliteit wordt weergegeven in vijf concentratieklassen. Voor de jaargemiddelde PM2,5-concentratie geldt vanaf 2015 een grenswaarde van 25 µg/m3. Daarnaast bestaat voor 2022 een 'indicatieve grenswaarde' voor het jaargemiddelde van 20 µg/m3. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert 10 µg/m3 als veilige norm volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. De luchtkwaliteit wordt berekend onder andere aan de hand van verkeerstellingen en met rekenmodellen. Hierbij zijn de bronnen, zoals industrie en landbouw verwerkt in de achtergrondconcentratie. Bij de totale concentratie zijn ook de directe bijdrage door het wegverkeer meegeteld. De met het model berekende waarden worden gevalideerd aan metingen langs wegen, in de stad en het buitengebied. Uit de jaarlijkse validatie rapportage van het RIVM blijkt dat de gemeten concentraties en de berekende waarden goed overeenkomen.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geodata.gelderland.nl/bestanden/geo-teksten/Metadata/bitmap/MiLuIm_PM25.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

MiLuIm_PM25

OGC:WMS Publiek domein

https://geoserver.gelderland.nl/geoserver/ngr_c/wms?service=WMS&request=GetCapabilities

OGC:WMS

MiLuIm_PM25

OGC:WFS Publiek domein

https://geoserver.gelderland.nl/geoserver/ngr_c/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities

OGC:WFS