Dataset

Luchtkwaliteit- Immissie verkeer 2022 Fijnstof (PM10)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Gelderland (Provincie)
Bijgewerkt 17-02-2024
Licentie Onbekende licentie
Thema
  • Natuur en milieu
  • Gezondheidsrisico's
Toegang Beperkt
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Bestand geeft een beeld van de luchtkwaliteit inzake fijnstof rond rijks, provinciale en gemeentelijke wegen in Gelderland over het jaar 2022. De gegevens zijn landelijk doorgerekend met behulp van de rapportagetool. Per wegvak is aangegeven wat de concentratie is op 10 meter van de rand van de weg. De luchtkwaliteit wordt weergegeven in vijf concentratieklassen. In de legenda wordt de gemiddelde jaarconcentratie PM10 weergegeven. Volgens de normen mag de jaargemiddelde concentratie niet meer dan 40 µg/m3 bedragen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert 15 µg/m3 als veilige norm. De luchtkwaliteit wordt berekend onder andere aan de hand van verkeerstellingen en met rekenmodellen. Hierbij zijn de bronnen, zoals industrie en landbouw verwerkt in de achtergrondconcentratie. Bij de totale concentratie zijn ook de directe bijdrage door het wegverkeer meegeteld. De met het model berekende waarden worden gevalideerd aan metingen langs wegen, in de stad en het buitengebied. Uit de jaarlijkse validatie rapportage van het RIVM blijkt dat de gemeten concentraties en de berekende waarden goed overeenkomen.

Bestemmingspagina: http://geodata.gelderland.nl/metadata/legenda/MiLuIm_PM10_2010.jpg

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Onbekende licentie

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geodata.gelderland.nl/bestanden/geo-teksten/Metadata/bitmap/MiLuIm_PM10.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

MiLuIm_PM10

OGC:WMS Onbekende licentie

https://geoserver.gelderland.nl/geoserver/ngr_c/wms?service=WMS&request=GetCapabilities

OGC:WMS

MiLuIm_PM10

OGC:WFS Onbekende licentie

https://geoserver.gelderland.nl/geoserver/ngr_c/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities

OGC:WFS