Dataset

Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000, met veenkartering, versie 2006

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zeeland (Provincie)
Bijgewerkt 05-10-2022
Licentie CC-0 (1.0)
Thema
  • Landbouw
  • Natuur en milieu
  • Gezondheidsrisico's
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

De bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000, geeft ruimtelijke informatie over de bodemopbouw tot globaal 1 meter diepte. Met grondwatertrappen (Gt's) wordt informatie gegeven over het grondwaterstandsverloop via het traject van de Gemiddeld Hoogste Grondwatertstand (GHG) en de Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (GLG). Versie 2006 onderscheidt zich van de eerdere versie doordat aan de kaartvlakken met veengronden in de omgeving van de oostelijke zandgronden informatie is toegevoegd over de actualiteit. De informatie over deze veenvlakken is beschikbaar gekomen bij de zgn. Veenkartering die bij ca. 100 000 ha is uitgevoerd. Hierbij werd per kaartvlak nagegaan of er nu nog sprake is van een veengrond.Bij deze quick scan zijn de vlakken met verouderde informatie niet opnieuw gekarteerd. De bodemkundige informatie op de bodemkaart heeft betrekking op de aard en samenstelling van de bovengrond (grondsoort) met een verdere onderverdeling naar bodemvorming, veensoort, afwijkende lagen in het profiel, aanwezigheid van kalk en verstoringen door vergraving en egalisatie.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/bodem/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=bodem:geogwd_bdmkrtzldvvl&styles=bodem:Bodemkaart%20Zeeland%20(grondwatertrappen)&bbox=13579.0,357850.569499999,77878.8990000002,421562.5&width=768&height=760&srs=EPSG:28992&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

geogwd_bdmkrtzldvvl

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/bodem/wms

Bodemkaart Zeeland

geogwd_bdmkrtzldvvl

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/bodem/wfs

Bodemkaart Zeeland