Dataset

Regionale waterkeringen (Omgevingsvisie 2016-2020)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Groningen (Provincie)
Bijgewerkt 21-11-2021
Licentie Publiek domein
Thema
  • Lucht
  • Water
  • Ruimtelijke ordening
Toegang Publiek
  • Informatie
  • Databronnen
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Dit bestand bevat regionale waterkeringen zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. Voor het geval bij overvloedige neerslag het regionale watersysteem het regenwater niet kan bergen, moeten wij gebieden achter de hand hebben voor waterberging. Voor het gebruik van grootschalige waterbergingsgebieden hebben wij regels opgenomen in de Omgevingsverordening.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identifiers

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

JPEG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geoservices.provinciegroningen.nl/bestanden/metadata/voorbeeldplaatjes/SV_RegionaleWaterkeringen.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

RegionaleWaterkeringen

OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.provinciegroningen.nl/server/services/Beleidsplannen/Omgevingsvisie/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

Beleidsplannen_Omgevingsvisie:RegionaleWaterkeringen

OGC:WFS Publiek domein

https://geoservices.provinciegroningen.nl/server/services/Beleidsplannen/Omgevingsvisie/MapServer/WFSServer

OGC:WFS