Dataset

Wmo-cliënten; financieringsvorm, wijken 2015

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-06-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Zorg en gezondheid
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

In deze tabel wordt het aantal cliënten met een maatwerkarrangement in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) getoond. De cijfers zijn per gemeente beschikbaar en kunnen worden uitgesplitst naar financieringsvorm. Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die gemeenten aan CBS hebben geleverd in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015. Cijfers naar gemeente en wijk zullen ieder jaar in een nieuwe tabel verschijnen. Cijfers over 2016 zijn te vinden via de link ‘Tabellen Wmo, Sociale Basisondersteuning en kosten Jeugdzorg’ in paragraaf 3.

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 4 juli 2017: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 19 januari 2017: Nagekomen gegevens over het 2e halfjaar van 2015 bleken in sommige gevallen ook invloed te hebben op de al definitief gepubliceerde cijfers over het 1e halfjaar van 2015. De cijfers over het 1e halfjaar van 2015 zijn daarom gecorrigeerd. De relatieve cijfers worden vanaf nu per 1.000 inwoners weergegeven, voorheen gebeurde dit per 10.000 inwoners.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Geen, deze tabel is stopgezet. Cijfers over 2016 zullen in een nieuwe tabel verschijnen. Deze tabel is te vinden via de link ‘Tabellen Wmo, Sociale Basisondersteuning en kosten Jeugdzorg’ in paragraaf 3.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83267NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83267NED

Wmo-cliënten met maatwerkarrangement; financieringsvorm (Persoonsgebonden Budget, Zorg in Natura) per gemeente en wijk, 2015

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83267NED

Wmo-cliënten met maatwerkarrangement; financieringsvorm (Persoonsgebonden Budget, Zorg in Natura) per gemeente en wijk, 2015