Dataset

Wmo-cliënten; financieringsvorm, wijken, 2017

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-06-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Zorg en gezondheid
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

In deze tabel wordt het aantal cliënten met een maatwerkarrangement in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) getoond. De cijfers zijn per gemeente beschikbaar en kunnen worden uitgesplitst naar financieringsvorm. Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die gemeenten aan CBS hebben geleverd in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.

Gegevens beschikbaar over 2017 Cijfers naar gemeente en wijk zullen ieder jaar in een nieuwe tabel verschijnen. Cijfers over andere jaren zijn te vinden via de link 'Tabellen Wmo, Sociale Basisondersteuning en kosten Jeugdzorg' in paragraaf 3.

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 6 december 2018:

  • De cijfers over 2017 zijn definitief gemaakt.
  • De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Geen, deze tabel is stopgezet. Cijfers over andere jaren zijn te vinden via de link 'Tabellen Wmo, Sociale Basisondersteuning en kosten Jeugdzorg' in paragraaf 3.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83818NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83818NED

Wmo-cliënten met maatwerkarrangement; financieringsvorm (Persoonsgebonden Budget, Zorg in Natura) per gemeente en wijk, 2017

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83818NED

Wmo-cliënten met maatwerkarrangement; financieringsvorm (Persoonsgebonden Budget, Zorg in Natura) per gemeente en wijk, 2017