Dataset

Wmo-cliënten; financieringsvorm, wijken 2015

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 06/14/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze tabel wordt het aantal cliënten met een maatwerkarrangement in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) getoond. De cijfers zijn per gemeente beschikbaar en kunnen worden uitgesplitst naar financieringsvorm. Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die gemeenten aan CBS hebben geleverd in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015. Cijfers naar gemeente en wijk zullen ieder jaar in een nieuwe tabel verschijnen. Cijfers over 2016 zijn te vinden via de link ‘Tabellen Wmo, Sociale Basisondersteuning en kosten Jeugdzorg’ in paragraaf 3.

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 4 juli 2017: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 19 januari 2017: Nagekomen gegevens over het 2e halfjaar van 2015 bleken in sommige gevallen ook invloed te hebben op de al definitief gepubliceerde cijfers over het 1e halfjaar van 2015. De cijfers over het 1e halfjaar van 2015 zijn daarom gecorrigeerd. De relatieve cijfers worden vanaf nu per 1.000 inwoners weergegeven, voorheen gebeurde dit per 10.000 inwoners.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Geen, deze tabel is stopgezet. Cijfers over 2016 zullen in een nieuwe tabel verschijnen. Deze tabel is te vinden via de link ‘Tabellen Wmo, Sociale Basisondersteuning en kosten Jeugdzorg’ in paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83267NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83267NED

Wmo-cliënten met maatwerkarrangement; financieringsvorm (Persoonsgebonden Budget, Zorg in Natura) per gemeente en wijk, 2015

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83267NED

Wmo-cliënten met maatwerkarrangement; financieringsvorm (Persoonsgebonden Budget, Zorg in Natura) per gemeente en wijk, 2015