Dataset

Wmo-cliënten; financieringsvorm, wijken, 2016

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze tabel wordt het aantal cliënten met een maatwerkvoorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) getoond. De cijfers zijn per gemeente beschikbaar en kunnen worden uitgesplitst naar financieringsvorm. Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die gemeenten aan CBS hebben geleverd in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.

Gegevens beschikbaar over 2016. Cijfers naar gemeente en wijk zullen ieder jaar in een nieuwe tabel verschijnen. Cijfers over 2015 en 2017 zijn te vinden via de link 'Tabellen Wmo, Sociale Basisondersteuning en kosten Jeugdzorg' in paragraaf 3.

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 februari 2024:

  • Ten behoeve van uniformiteit is de term 'maatwerkarrangement(en)' vervangen door 'maatwerkvoorziening(en)'. Dit betreft alleen een tekstuele aanpassing, de onderliggende definitie blijft hetzelfde. De aanpassing heeft geen gevolgen voor de cijfers.
  • De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Geen, de tabel is stopgezet. De cijfers over 2017 zijn verschenen in een nieuwe tabel. Deze tabel is te vinden via de link 'Tabellen Wmo, Sociale Basisondersteuning en kosten Jeugdzorg' in paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83620NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83620NED

Wmo-cliënten met maatwerkarrangement; financieringsvorm (Persoonsgebonden Budget, Zorg in Natura) per gemeente en wijk, 2016

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83620NED

Wmo-cliënten met maatwerkarrangement; financieringsvorm (Persoonsgebonden Budget, Zorg in Natura) per gemeente en wijk, 2016