Dataset

Landschapsontwikkelingszones (Omgevingsvisie 2016-2020)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Groningen
Bijgewerkt 10-05-2021
Licentie Publiek domein
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Dit bestand bevat landschapsontwikkelingszones zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. In de Veenkoloniën en Westerwolde hebben we landschapsontwikkelingszones aangewezen, met als doel deze met elkaar en met de Hondsrug te verbinden en aantrekkelijker te maken voor recreatie. In overleg met gemeenten onderzoeken we of en hoe er meer ruimte geboden kan worden voor wonen en werken in het buitengebied, met behoud - of liever zelfs toename - van de ruimtelijke kwaliteit.

Contactinformatie
Naam: Afdeling Landelijk Gebied en Water, Provincie Groningen
E-mail: geoportaal@provinciegroningen.nl
Website: http://www.provinciegroningen.nl/

Webservice

Landschapsontwikkelingszones

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.provinciegroningen.nl/server/services/Beleidsplannen/Omgevingsvisie/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

Beleidsplannen_Omgevingsvisie:Landschapsontwikkelingszones

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geoservices.provinciegroningen.nl/server/services/Beleidsplannen/Omgevingsvisie/MapServer/WFSServer

OGC:WFS