Dataset

Personen naar bij de huisarts bekende diagnose; migratieachtergrond

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 30-11-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Zorg en gezondheid
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cijfers over het aantal personen (uitgedrukt per 1 000 personen) dat in een verslagjaar met bepaalde klachten, symptomen of ziektes bekend was bij de eigen huisarts. Hiervoor zijn alle activiteiten van de huisarts rondom een bepaalde klacht waarmee de patiënt de huisarts benadert verwerkt tot ziekte-episodes, inclusief voorschriften voor geneesmiddelen en verwijzingen naar andere disciplines. De gepresenteerde aantallen zijn uitgesplitst naar migratieachtergrond. Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst. Er kan worden besloten dat de herkomstindeling komt te vervallen voor een StatLinetabel.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers: De cijfers over 2022 zijn voorlopige cijfers. De cijfers van eerdere jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 30 november 2023: Voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd, de voorlopige cijfers van 2021 zijn definitief gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel naar migratieachtergrond zal worden stopgezet.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83111NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83111NED

Diagnoses van personen Diagnoses, migratieachtergrond, geslacht, leeftijd

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83111NED

Diagnoses van personen Diagnoses, migratieachtergrond, geslacht, leeftijd