Dataset

Personen naar bij de huisarts bekende diagnose; migratieachtergrond

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 01-05-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Deze tabel bevat cijfers over het aantal personen (uitgedrukt per 1 000 personen) dat in een verslagjaar met bepaalde klachten, symptomen of ziektes bekend was bij de eigen huisarts. Hiervoor zijn alle activiteiten van de huisarts rondom een bepaalde klacht waarmee de patiënt de huisarts benadert verwerkt tot ziekte-episodes, inclusief voorschriften voor geneesmiddelen en verwijzingen naar andere disciplines. De gepresenteerde aantallen zijn uitgesplitst naar migratieachtergrond.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers: De cijfers over 2018 zijn voorlopige cijfers. De cijfers van eerdere jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 28 mei 2020:

  • Voorlopige cijfers over 2018 toegevoegd, de voorlopige cijfers van 2017 definitief gemaakt.
  • Door veranderingen in de bronbestanden worden bij baby's vanaf 2018 alleen ziekte-episodes meegenomen die op het moment van inschrijving bij de huisarts nog van toepassing waren of die na inschrijving bij de huisarts zijn ontstaan. Tot 2018 werden bij baby's ook episodes meegeteld die al waren afgelopen ten tijde van de inschrijving bij de huisarts.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In de tweede helft van 2021 worden cijfers over 2019 toegevoegd.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83111NED

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83111NED

Diagnoses van personen Diagnoses, migratieachtergrond, geslacht, leeftijd

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83111NED

Diagnoses van personen Diagnoses, migratieachtergrond, geslacht, leeftijd