Dataset

Personen naar bij de huisarts bekende diagnose; migratieachtergrond

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over het aantal personen (uitgedrukt per 1 000 personen) dat in een verslagjaar met bepaalde klachten, symptomen of ziektes bekend was bij de eigen huisarts. Hiervoor zijn alle activiteiten van de huisarts rondom een bepaalde klacht waarmee de patiënt de huisarts benadert verwerkt tot ziekte-episodes, inclusief voorschriften voor geneesmiddelen en verwijzingen naar andere disciplines. De gepresenteerde aantallen zijn uitgesplitst naar migratieachtergrond. Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst. Er kan worden besloten dat de herkomstindeling komt te vervallen voor een StatLinetabel.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers: De cijfers over 2022 zijn voorlopige cijfers. De cijfers van eerdere jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 30 november 2023: Voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd, de voorlopige cijfers van 2021 zijn definitief gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel naar migratieachtergrond zal worden stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83111NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83111NED

Diagnoses van personen Diagnoses, migratieachtergrond, geslacht, leeftijd

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83111NED

Diagnoses van personen Diagnoses, migratieachtergrond, geslacht, leeftijd