Dataset

Diagnoses van zorgepisodes bij de huisarts (01-01-2002 - 01-01-2012)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Health and care
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Dit bestand bevat diagnosecodes gecodeerd volgens de International Classification of Primary Care-1 (ICPC-1). Het betreft diagnoses behorende bij zorgepisodes door de huisarts. Een zorgepisode bestaat uit één of meer contacten met de huisarts voor dezelfde klacht of ziekte. Elk record bevat de diagnosecode van één zorgepisode, personen kunnen meerdere zorgepisoden in één jaar hebben en dus meerdere keren voorkomen in dit bestand.Voor het gebruik van dit bestand is toestemming nodig van de dataleverancier. Deze toestemming is te verkrijgen door een mail met het analyseplan of de offerte te sturen naar het Centrum voor Beleidsstatistiek: [mailadres verborgen - neem contact op met het CBS]. Het Centrum voor Beleidsstatistiek neemt vervolgens contact op met de dataleverancier voor het regelen van toestemming.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

De gegevens uit dit bestand worden altijd gebruikt samen met de gegevens uit het bestand LINHclient, waarin de gegevens staan over alle ingeschreven patiënten bij de LINH-huisartsen. Het cliëntenbestand wordt gekoppeld aan het GBA en in het cliëntenbestand staat ook het ophooggewicht.

Populatie

Zorgepisodes van personen die staan ingeschreven bij een huisartsenpraktijk die onderdeel is van het Landelijk InformatieNetwerk Huisartsen (LINH) in één kalenderjaar. Daar zijn circa 80 huisartsenpraktijken bij aangesloten.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410801d0ea4

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier