Dataset

Personen naar bij de huisarts bekende diagnose; inkomen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over het aantal personen (uitgedrukt per 1 000 personen) dat in een verslagjaar met bepaalde klachten, symptomen of ziektes bekend was bij de eigen huisarts. Hiervoor zijn alle activiteiten van de huisarts rondom een bepaalde klacht waarmee de patiënt de huisarts benadert verwerkt tot ziekte-episodes, inclusief voorschriften voor geneesmiddelen en verwijzingen naar andere disciplines. De gepresenteerde aantallen zijn uitgesplitst naar inkomen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers: De cijfers over 2022 zijn voorlopige cijfers. De cijfers van eerdere jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 30 november 2023: Voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd, de voorlopige cijfers van 2021 zijn definitief gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In het vierde kwartaal van 2024 worden cijfers over 2023 toegevoegd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83241NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83241NED

Diagnoses van personen Diagnoses, inkomen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83241NED

Diagnoses van personen Diagnoses, inkomen