Dataset

Gezonde levensverwachting; onderwijsniveau; 2011/2014 – 2015/2018

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Zorg en gezondheid
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cijfers over levensverwachting en gezonde levensverwachting uitgesplitst naar onderwijsniveau. De gezonde levensverwachting is het aantal jaren dat mensen van een bepaalde leeftijd nog kunnen verwachten te leven in goede gezondheid, onder de aanname dat de kansen op sterfte en ongezondheid in de toekomst gelijk blijven. In de tabel worden vier varianten van gezonde levensverwachting gegeven:

  • de levensverwachting in als goed ervaren gezondheid
  • de levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen
  • de levensverwachting zonder chronische ziektes
  • de levensverwachting in goede geestelijke gezondheid

De tabel richt zich op verschillen in (gezonde) levensverwachting naar onderwijsniveau en biedt daarom cijfers over drie onderwijsniveaus: laag, middelbaar en hoog. In de tabel zijn ook de sterftekansen per onderwijsniveau opgenomen, die zijn gehanteerd in de berekeningen. De cijfers hebben betrekking op vierjaarsperioden (2011/2014, 2013/2016, etc). De reden daarvoor is dat voor de gezondheidskenmerken gebruik gemaakt wordt van de CBS-Gezondheidsenquête. Die enquête is te klein van omvang om op jaarbasis de cijfers te kunnen bepalen.

Gegevens beschikbaar van: 2011/2014

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 11 november 2020 Geen, deze tabel is stopgezet

Wijzigingen per 16 augustus 2019: De cijfers over 2015/2018 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel is stopgezet vanwege een revisie van de methode. Nieuwe cijfers verschijnen in de tabel Gezonde levensverwachting; geslacht, leeftijd en onderwijsniveau. Zie paragraaf 3.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83780NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83780NED

Gezonde levensverwachting, opleidingsniveau, , ervaren (geestelijke) gezondheid, lichamelijke beperkingen, chronische ziektes, sterftekans

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83780NED

Gezonde levensverwachting, opleidingsniveau, , ervaren (geestelijke) gezondheid, lichamelijke beperkingen, chronische ziektes, sterftekans