Dataset

Zelfgerapporteerd daderschap; jongeren, persoonskenmerken, 2005-2015

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Openbare orde en veiligheid
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel geeft informatie over het percentage jongeren van 10 tot 18 jaar dat aangeeft in het afgelopen jaar een delict te hebben begaan. Uitsplitsingen zijn gemaakt naar geslacht, leeftijd, herkomst en regio (landsdeel). Om weer te geven hoe het met de jongeren in Nederland gaat, worden in de Landelijke Jeugdmonitor naast dit onderwerp nog ruim 70 onderwerpen beschreven. De onderwerpen worden indicatoren genoemd.

Gegevens beschikbaar: voor 2005, 2010 en tot 2015.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 22 juli 2022: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Bestemmingspagina: https://jmopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=JM&tableId=71782ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/71782ned

Zelfgerapporteerd, daderschap, jongeren, jeugd, criminaliteit, drugs Geslacht, leeftijd, herkomst, delict, geweld, vermogen, vernieling, wapen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/71782ned

Zelfgerapporteerd, daderschap, jongeren, jeugd, criminaliteit, drugs Geslacht, leeftijd, herkomst, delict, geweld, vermogen, vernieling, wapen