Dataset

Geboorte eerste kind naar leeftijd en geboorteland van de moeder

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 01-12-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel geeft informatie over de leeftijd waarop moeders hun eerste kind krijgen. Hierbij worden het aantal levendgeborenen naar de leeftijd van de moeder (per vijfjaars leeftijdsgroepen) gepresenteerd. Tevens wordt er gekeken naar het geboorteland van de moeder.

Om weer te geven hoe het met de jongeren in Nederland gaat, worden in de Landelijke Jeugdmonitor ruim 70 onderwerpen beschreven. De onderwerpen worden indicatoren genoemd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000.

Status van de cijfers De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 1 december 2023: De cijfers over 2022 zijn toegevoegd. Tevens heeft er voor de jaren 2019 tot en met 2021 een correctie plaats gevonden in de cijfers van migratie achtergrond totaal en Niet-westerse migratieachtergrond.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers worden in november 2024 verwacht.

Bestemmingspagina: https://jmopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=JM&tableId=20017ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/20017ned

Geboorte eerste kind naar leeftijd en herkomst moeder Leeftijd en herkomst van moeder

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/20017ned

Geboorte eerste kind naar leeftijd en herkomst moeder Leeftijd en herkomst van moeder