Dataset

Geboorte eerste kind naar leeftijd en geboorteland van de moeder

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 12/01/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft informatie over de leeftijd waarop moeders hun eerste kind krijgen. Hierbij worden het aantal levendgeborenen naar de leeftijd van de moeder (per vijfjaars leeftijdsgroepen) gepresenteerd. Tevens wordt er gekeken naar het geboorteland van de moeder.

Om weer te geven hoe het met de jongeren in Nederland gaat, worden in de Landelijke Jeugdmonitor ruim 70 onderwerpen beschreven. De onderwerpen worden indicatoren genoemd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000.

Status van de cijfers De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 1 december 2023: De cijfers over 2022 zijn toegevoegd. Tevens heeft er voor de jaren 2019 tot en met 2021 een correctie plaats gevonden in de cijfers van migratie achtergrond totaal en Niet-westerse migratieachtergrond.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers worden in november 2024 verwacht.

Landing page: https://jmopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=JM&tableId=20017ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/20017ned

Geboorte eerste kind naar leeftijd en herkomst moeder Leeftijd en herkomst van moeder

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/20017ned

Geboorte eerste kind naar leeftijd en herkomst moeder Leeftijd en herkomst van moeder