type-icon

Dataset

Ondernemersvertrouwen; bedrijfstakken, bedrijfsgrootte

Permanente linkGekopiëerd
Eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Licentie CC-BY (4.0)
Bijgewerkt 27-09-2020
Status Beschikbaar
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten
Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cijfers over het ondernemersvertrouwen. Het ondernemersvertrouwen is een stemmingsindicator, die de richting aangeeft waarin de Nederlandse economie (het bruto binnenlands product, BBP) zich naar verwachting zal ontwikkelen. De cijfers hebben betrekking op in Nederland gevestigde bedrijven en kunnen worden uitgesplitst naar economische activiteit en bedrijfsgrootte.

Deze tabel is ontwikkeld in het kader van de Staat van het MKB.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 2015

Wijzigingen per 13 augustus 2020:
Cijfers van het 3e kwartaal 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten van het 4e kwartaal 2020 worden naar verwachting medio november 2020 gepubliceerd.

Bestemmingspagina: https://mkbstatline.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MKB&tableId=48048NED

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/48048NED

Ondernemersvertrouwen naar bedrijfstakken en grootteklasse

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/48048NED

Ondernemersvertrouwen naar bedrijfstakken en grootteklasse