Dataset

Ondernemersvertrouwen; bedrijfstakken, bedrijfsgrootte

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 17-05-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cijfers over het ondernemersvertrouwen. Het ondernemersvertrouwen is een stemmingsindicator, die de richting aangeeft waarin de Nederlandse economie (het bruto binnenlands product, BBP) zich naar verwachting zal ontwikkelen. De cijfers hebben betrekking op in Nederland gevestigde bedrijven en kunnen worden uitgesplitst naar economische activiteit en bedrijfsgrootte.

Deze tabel is ontwikkeld in het kader van de Staat van het MKB.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 2015

Wijzigingen per 17 mei 2023: Cijfers van het 2e kwartaal 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De uitkomsten van het 3e kwartaal 2023 worden naar verwachting 15 augustus 2023 gepubliceerd.

Het CBS werkt momenteel aan enkele aanpassingen in de definitie van de indicator Ondernemersvertrouwen. Het doel daarvan is om de vergelijkbaarheid tussen bedrijfstakken, en die tussen regionale en landelijke cijfers te verbeteren. De aanpassingen zullen ingaan bij de publicatie van uitkomsten over het derde kwartaal van 2023. Meer informatie volgt via www.cbs.nl.

Bestemmingspagina: https://mkbstatline.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MKB&tableId=48048NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/48048NED

Ondernemersvertrouwen naar bedrijfstakken en grootteklasse

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/48048NED

Ondernemersvertrouwen naar bedrijfstakken en grootteklasse