Dataset

Ondernemersvertrouwen; bedrijfstakken, bedrijfsgrootte 2015-2023

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Culture
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over het ondernemersvertrouwen. Het ondernemersvertrouwen is een stemmingsindicator, die de richting aangeeft waarin de Nederlandse economie (het bruto binnenlands product, BBP) zich naar verwachting zal ontwikkelen. De cijfers hebben betrekking op in Nederland gevestigde bedrijven en kunnen worden uitgesplitst naar economische activiteit en bedrijfsgrootte.

Deze tabel is ontwikkeld in het kader van de Staat van het MKB.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 2015 - tweede kwartaal 2023.

Wijzigingen per 27 juli 2023: Deze tabel is stopgezet. De reden hiervan is de vernieuwde methode voor het samenstellen van het ondernemersvertrouwen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet van toepassing meer. Deze tabel wordt opgevolgd door Ondernemersvertrouwen; bedrijfstakken, bedrijfsgrootte (actief op 15 augustus 2023). Zie paragraaf 3.

Het CBS werkt momenteel aan enkele aanpassingen in de definitie van de indicator Ondernemersvertrouwen. Het doel daarvan is om de vergelijkbaarheid tussen bedrijfstakken, en die tussen regionale en landelijke cijfers te verbeteren. De aanpassingen zullen ingaan bij de publicatie van uitkomsten over het derde kwartaal van 2023. Meer informatie volgt via www.cbs.nl.

Landing page: https://mkbstatline.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MKB&tableId=48048NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/48048NED

Ondernemersvertrouwen naar bedrijfstakken en grootteklasse

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/48048NED

Ondernemersvertrouwen naar bedrijfstakken en grootteklasse