Dataset

Ondernemers; persoonskenmerken, bedrijfsgrootte, bedrijfstak

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 10-10-2022
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cijfers over het aantal ondernemers, uitgedrukt in percentages, naar diverse persoonskenmerken (geslacht, leeftijd, onderwijsniveau en herkomst). Er is een uitsplitsing gemaakt naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) en naar bedrijfsgrootte.

De ondernemers zijn bepaald aan de hand van het Algemeen Bedrijven Register (ABR), de persoonskenmerken zijn gebaseerd op het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB) van het CBS.

Deze tabel is ontwikkeld voor het programma ‘MKB en Ondernemerschap’.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011

Status van de cijfers: De gepubliceerde cijfers zijn voorlopig.

Wijzigingen per 10 oktober 2022: De gegevens over verslagjaar 2021 zijn toegevoegd, de gegevens over verslagjaren 2019 en 2020 zijn bijgesteld op basis van nagekomen informatie. De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties SBI, bedrijfsgrootte en persoonskenmerken zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nieuwe cijfers komen medio elk jaar beschikbaar.

Bestemmingspagina: https://mkbstatline.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MKB&tableId=48001NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/48001NED

Ondernemers, geslacht, leeftijd, opleidingsniveau bedrijfsgrootte, bedrijfstak, SBI 2008

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/48001NED

Ondernemers, geslacht, leeftijd, opleidingsniveau bedrijfsgrootte, bedrijfstak, SBI 2008