Dataset

Ondernemers; persoonskenmerken, bedrijfsgrootte, bedrijfstak 2011-2021

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Cultuur
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cijfers over het aantal ondernemers, uitgedrukt in percentages, naar diverse persoonskenmerken (geslacht, leeftijd, onderwijsniveau en herkomst). Er is een uitsplitsing gemaakt naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) en naar bedrijfsgrootte.

De ondernemers zijn bepaald aan de hand van het Algemeen Bedrijven Register (ABR), de persoonskenmerken zijn gebaseerd op het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB) van het CBS.

Deze tabel is ontwikkeld voor het programma ‘MKB en Ondernemerschap’.

Gegevens beschikbaar van 2011 tot en met 2021

Status van de cijfers: De gepubliceerde cijfers zijn voorlopig.

Wijzigingen per 29 december 2023: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Bestemmingspagina: https://mkbstatline.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MKB&tableId=48001NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/48001NED

Ondernemers, geslacht, leeftijd, opleidingsniveau bedrijfsgrootte, bedrijfstak, SBI 2008

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/48001NED

Ondernemers, geslacht, leeftijd, opleidingsniveau bedrijfsgrootte, bedrijfstak, SBI 2008