Dataset

Bodemdaling - Bodemdaling 2020 - 2050 bij peilindexatie

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Bijgewerkt 17-04-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Lucht
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Indexatie betreft het proces waarbij periodiek het grondwaterpeil wordt verlaagd zodat de grondwaterstand weer de diepte heeft ten opzichte van maaiveld van toen. Door middel van de peilindexatie wordt het grondwaterpeil dus aangepast (mee verlaagd) aan de bodemdaling die sinds de vorige peilindexatie heeft plaatsgevonden. De kaartlaag 'Bodemdaling 2020 - 2050 bij peilindexatie' laat zien wat de mate van bodemdaling is met deze maatregel.

De gebruikte GLG 2020 is in niet-stedelijk gebied gebaseerd op kaarten in 'Grondwaterregime op basis van Karteerbare Kenmerken' van de STOWA (2010). Deze laatste kaart geeft een beeld van de situatie rond 2010. Voor stedelijk gebied is het LHM 3.4 gebruikt.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=klimaat%3ABodemdaling_2020_-_2050_bij_peilindexatie&bbox=43662.5%2C406692.0%2C130481.0%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

Bodemdaling_2020_-_2050_bij_peilindexatie

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

accessPoint

bodemdaling_2020_-_2050_bij_peilindexatie geotiff

ATOM Publiek domein

https://geo.zuid-holland.nl/Data/atom/bodemdaling_2020_-_2050_bij_peilindexatie.xml

accessPoint