Dataset

Leefgebieden weidevogels

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Groningen (Provincie)
Bijgewerkt 26-04-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Landbouw
  • Natuur- en landschapsbeheer
  • Natuur en milieu
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Dit bestand bevat leefgebieden weidevogels zoals vastgesteld in de provinciale Omgevingsverordening. In deze Omgevingsverordening hebben wij regels opgenomen ter bescherming van weidevogels en concentreren onze beschermingsmaatregelen daarbij op de gebieden waar nog levenskrachtige populaties weidevogels voorkomen, de zogenaamde leefgebieden. Het weidevogelbeheer wordt georganiseerd door samenwerkingsverbanden van boeren (de agrarische collectieven).

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

JPEG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geoservices.provinciegroningen.nl/bestanden/metadata/voorbeeldplaatjes/LeefgebiedenWeidevogels.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

LeefgebiedenWeidevogels

OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.provinciegroningen.nl/server/services/LandelijkGebied/EcologieFloraFauna/MapServer/WmsServer?request=GetCapabilities

accessPoint

EcologieFloraFauna:LeefgebiedenWeidevogels

OGC:WFS Publiek domein

https://geoservices.provinciegroningen.nl/server/services/LandelijkGebied/EcologieFloraFauna/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities

accessPoint