Dataset

Leefgebieden weidevogels

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Groningen (Provincie)
Updated 04/26/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Agriculture
  • Nature and landscape management
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Dit bestand bevat leefgebieden weidevogels zoals vastgesteld in de provinciale Omgevingsverordening. In deze Omgevingsverordening hebben wij regels opgenomen ter bescherming van weidevogels en concentreren onze beschermingsmaatregelen daarbij op de gebieden waar nog levenskrachtige populaties weidevogels voorkomen, de zogenaamde leefgebieden. Het weidevogelbeheer wordt georganiseerd door samenwerkingsverbanden van boeren (de agrarische collectieven).

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geoservices.provinciegroningen.nl/bestanden/metadata/voorbeeldplaatjes/LeefgebiedenWeidevogels.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

LeefgebiedenWeidevogels

OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.provinciegroningen.nl/server/services/LandelijkGebied/EcologieFloraFauna/MapServer/WmsServer?request=GetCapabilities

accessPoint

EcologieFloraFauna:LeefgebiedenWeidevogels

OGC:WFS Publiek domein

https://geoservices.provinciegroningen.nl/server/services/LandelijkGebied/EcologieFloraFauna/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities

accessPoint