Dataset

Personeelsindicator; bedrijfstakken (SBI 2008)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 30-05-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

De personeelsindicator is een stemmingsindicator van het Nederlandse bedrijfsleven over de personeelssterkte binnen het bedrijf. Bij het beoordelen van de uitkomsten kan men ervan uitgaan dat hoe optimistischer of pessimistischer de ondernemers gestemd zijn, des te meer de waarde van de personeelsindicator positief of negatief zal afwijken van de nullijn. Een positieve uitkomst van de stemmingsindicator duidt op verwachte uitbreiding van het personeelsbestand, een negatieve uitkomst op krimp van het personeelsbestand.

De personeelsindicator van het totale Nederlandse bedrijfsleven is een gewogen gemiddelde van de vertrouwensindicatoren van de onderliggende bedrijfstakken die tezamen een representatieve afspiegeling vormen van het Nederlandse bedrijfsleven. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar economische activiteit.

De samentelling ‘totaal (ex. Financieel of nutsbedrijven)’ omvat alle beschikbare bedrijfstakken die worden uitgevraagd in de Conjunctuurenquête Nederland. Omdat niet iedere bedrijfstak maandelijks wordt uitgevraagd is voor deze samentelling alleen in de eerste maand van een kwartaal data beschikbaar. De samentelling ‘C industrie, H-S diensten, 45+47’ omvat alle bedrijfstakken die maandelijks worden uitgevraagd en kan daardoor als een subtotaal van de maandelijkse enquête worden gezien.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 30 mei 2024: De cijfers van mei 2024 zijn toegevoegd.

Wanneer komen nieuwe cijfers beschikbaar? De eerstvolgende publicatie met daarin de resultaten van juni, verschijnt naar verwachting 27 juni 2024.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85843NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85843NED

Personeelsindicator SBI 2008

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85843NED

Personeelsindicator SBI 2008