Dataset

Werkgevers; personeelsbeleid

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Werk
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cijfers over knelpunten in de uitvoering van het personeelsbeleid, de toekomstige personeelsbehoefte, maatregelen om het langer doorwerken van medewerkers te kunnen faciliteren, het anders inrichten van werkprocessen en de bijdrage van anders ingerichte werkprocessen bij het gemakkelijker maken van taken van werkgevers in de zorg en welzijn. De gegevens zijn uit te splitsen naar (sub)branche, ingedeeld volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) van het CBS.

Deze tabel is ontwikkeld in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie www.AZWinfo.nl (zie paragraaf 3).

Gegevens beschikbaar vanaf: 4e kwartaal 2019

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 21 november 2023: De cijfers over het 2e kwartaal 2023 zijn toegevoegd. Verder zijn er een aantal antwoordcategorieën toegevoegd bij het onderwerp over de toekomstige personeelsbehoefte en er is een nieuw onderwerp toegevoegd over de begeleiding van startende medewerkers. Tevens zijn een aantal onderwerpen over taakherschikking, functiedifferentiatie, jobcarving etc. verplaatst naar de tabel Werkgevers; technologie en innovatie (zie paragraaf 3).

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De resultaten van het 4e kwartaal 2023 komen beschikbaar in het 2e kwartaal van 2024.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/24089NED

Knelpunten uitvoering personeelsbeleid, Toekomstige personeelsbehoefte AZW Branches

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/24089NED

Knelpunten uitvoering personeelsbeleid, Toekomstige personeelsbehoefte AZW Branches