Dataset

Werkgevers in de zorg en welzijn; arbeidskenmerken, personeelsbestand, 2019

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Werkgelegenheid
  • Werk
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cijfers over bedrijfsgrootte, dienstverband, cliëntgebonden functies, vrijwilligers, moeilijk vervulbare vacatures, ontwikkeling van het aantal banen, verwacht personeelstekort, verwacht personeelsoverschot, ontwikkeling van het personeelsbestand en maatregelen om uitstroom van medewerkers tegen te gaan van werkgevers in de zorg en welzijn. De gegevens zijn uit te splitsen naar (sub)branche, ingedeeld volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) van het CBS.

Deze tabel is ontwikkeld in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie www.AZWinfo.nl (zie paragraaf 3).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2019

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 20 mei 2021: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel is vervangen door Werkgevers; arbeidskenmerken, personeelsbestand (zie paragraaf 3).

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/24071NED

Personeelsbestand, arbeidskenmerken AZW Branches

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/24071NED

Personeelsbestand, arbeidskenmerken AZW Branches